Ultraseal slouží, chrání a neselže....Světová jednička nyní i pro Vaše pneu...
Email: nepichnu@ultraseal.cz

 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

Záruka a atest

Zpět na Co je Ultraseal

Ultraseal je pro použití v tuzemsku atestován Ministerstvem dopravy a spojů České republiky. Atest má číslo 2705.

Na přípravek se vztahuje následující záruka, poskytovaná výrobcem, dovozcem a prodejci:

Základní záruční podmínky

  1)        U prostředku Ultraseal je zaručeno, že jeho Komerční a průmyslová verze č.4150 utěsní porózní úniky, přesuny vzduchu a průpichy až do průměru ¼ palce (6,3 mm) v oblasti běhounu pneumatiky po celou dobu zákonné životnosti pneumatiky (tak jak je stanovena výrobcem pneumatiky nebo ze zákona) až do okamžiku dokud není poškozena vnitřní konstrukce pneumatiky. Verze 5150-OTR pro terénní použití a bojová vozidla utěsní průpichy až do 1/2 palce (12,5 mm).

2)        Pokud je plášť poškozen nebo zeslaben až do stavu kdy není bezpečný (kdy tlak vzduchu překročí mez pevnosti pneumatiky), bylo složení Ultrasealu navrženo tak, aby tento prostředek pomalu ucházel bez ohledu na velikost průrazu. Bezpečnost je pro výrobce Ultraseal International, Inc. zásadní otázkou. Neočekávejte tedy, že bude Ultraseal úspěšně fungovat ve starých rozpadajících se pneumatikách nebo pneumatikách se vzorkem sjetým pod přípustnou mez.

3)        Jedno ošetření Ultrasealem:

·         odstraní podhuštěné pneumatiky, vyloučí většinu případů vypuštěných a roztržených  pneu

·         ochrání plášť pneumatiky

·         způsobí, že pneumatiky vydrží déle o min. 25%  a že budou pracovat při nižší teplotě

·         zajistí dodatečné ušetření paliva

  4)        Ultraseal také zaručuje, že

·         nezpůsobí rezivění ani naleptávání ráfků, naopak působí proti korozi

·         nebudou se v něm tvořit kuličky, ani nebude vysychat

5)        Je zaručeno, že Ultraseal Tire Life Extender je bez vad materiálu a provedení, jiná záruka se neposkytuje. Rozsah záruky je omezen do odstranění přípravku z pneumatiky.

6)        Záruka se nevztahuje na:

·         závady způsobené nesprávným používáním v rozporu s Uživatelskou a Aplikační příručkou

7)        Reklamace musí být učiněna formou reklamačního zápisu u autorizovaného prodejce/distributora či u autorizovaného instalačního centra, kde Vám byl prostředek instalován nebo, kde jste jej zakoupili, případně též u dovozce. K reklamaci musí být přiložen záruční list s číslem instalace/kmene. Výrobce si vyhrazuje právo zkontrolovat vzorek, který je předmětem reklamace. Vzorek produktu (minimálně 120 ml) z pneumatiky v které je předmětem reklamace musí být poskytnut autorizovanému prodejci či dovozci pro zaslání do laboratoří výrobce Ultraseal International, Inc.  

Záruční list

 Typ výrobku: ULTRASEAL

   Číslo instalace/kmene:                                       Datum instalace:

   SPZ vozidla/typ:                                                 Stav tachometru v km:

   Značka pneumatiky/rozměr:

   Aplikované množství v jednotkách/ml: 

  Autorizovaný prodejce:

    Razítko a podpis prodejce:

 

   


Kontakt/Contact:  Consygen CZ s.r.o., Opletalova 37, Praha 1, 110 00, Czech Republic, 
Tel: (420)-2-2421-2073  Tel/Fax: (420)-2-22895-216, e-mail: nepichnu@ultraseal.cz , consygen@consygen.cz  

www.ultraseal.cz                          www.consygen.cz 

Copyright © 2002 Consygen CZ s.r.o.